Nhat Nghe ICT Training Center
Tập tin Kích thước Đã hiệu chỉnh
[dir] Thư mục cha
[ini] Desktop_.ini9.0  B2011-Mar-21
[dir] audit5.1 MB2018-Dec-29
[dir] backup_va_restore12.0 MB2018-Dec-29
[dir] delegate5.0 MB2018-Dec-29
[dir] deploy_software3.4 MB2018-Dec-29
[dir] Domain Controller - Join to Domain3.8 MB2018-Dec-29
[dir] Localuser&group1.9 MB2018-Dec-29
[dir] domain user and group5.0 MB2018-Dec-29
[dir] group policy object va deploy software4.0 MB2018-Dec-29
[dir] homedirs-profiles5.5 MB2018-Dec-29
[dir] localpolicy&group4.2 MB2018-Dec-29
[dir] ntfs7.9 MB2018-Dec-29
[dir] printing8.4 MB2018-Dec-29
[dir] security template2.6 MB2018-Dec-29
[dir] share premission6.5 MB2018-Dec-29
[dir] terminal service2.8 MB2018-Dec-29
1 Tập tin - 15 Thư mụcTổng dung lượng: 77.9 MB  

free counters