Nhat Nghe ICT Training Center
Tập tin Kích thước Đã hiệu chỉnh
[dir] Thư mục cha
[exe] 1-Cluster-dcpromo.EXE1.7 MB2011-Mar-21
[exe] 2-Node1-join-domain.EXE1.2 MB2011-Mar-21
[exe] 3-Node2-join-domain.EXE1.1 MB2011-Mar-21
[exe] 4-Node1-dat-ip.EXE1.3 MB2011-Mar-21
[exe] 5-Node2-dat-ip.EXE1.1 MB2011-Mar-21
[exe] 6-Create-quorumdisk.EXE1.1 MB2011-Mar-21
[exe] 7-Quorum-node1.EXE1.5 MB2011-Mar-21
[exe] 8-Create-cluster-user.EXE1,010.4 KB2011-Mar-21
[exe] 9-Config-quorum-node2.EXE1.3 MB2011-Mar-21
[exe] 10-Config-cluster-node1.EXE1.2 MB2011-Mar-21
[exe] 11-Second-node.EXE1.2 MB2011-Mar-21
[exe] 12-Test.EXE3.0 MB2011-Mar-21
[png] clustering.PNG14.1 KB2011-Mar-21
[exe] sim-demo.EXE2.0 MB2011-Mar-21
14 Tập tin - 0 Thư mụcTổng dung lượng: 18.7 MB  

free counters