Nhat Nghe ICT Training Center
Tập tin Kích thước Đã hiệu chỉnh
[dir] Thư mục cha
[dir] Cai dat DNS va cau hinh Root DNS21.5 MB2018-Dec-29
[dir] DHCPvaDHCP relay agent7.7 MB2018-Dec-29
[dir] DNS_caidat cau hinh mdaemon13.2 MB2018-Dec-29
[dir] IP security11.8 MB2018-Dec-29
[dir] NAT5.2 MB2018-Dec-29
[dir] network monitor5.8 MB2018-Dec-29
[dir] router_rip4.6 MB2018-Dec-29
[dir] Routing3.9 MB2018-Dec-29
[dir] VPN_client to getway9.1 MB2018-Dec-29
[dir] VPN_Getway to Getway7.6 MB2018-Dec-29
[dir] Wins12.8 MB2018-Dec-29
0 Tập tin - 11 Thư mụcTổng dung lượng: 103.3 MB  

free counters